> home > projects > DONKER LICHT We make your world our favourite place to stay
donker licht

DONKER LICHT, a new colorful art project at the Meerrijk in Eindhoven by P.Struycken.

In het lichtwerk in de Meerrijk veranderen zestig lampen individueel voortdurend en zonder herhaling van kleur. Maar tevens doorlopen alle zestig lampen gemeenschappelijk een aantal, op den duur, herkenbare fasen. Visueel ontstaan daardoor onvoorspelbare veranderingen binnen voorspelbare overgangen met een eigen karakter, waaronder 'donker licht'.

In this lightwork at the Meerrijk sixty lamps change individually continuously and without recurrence of color. But additionally all sixty lamps pass through commonly a number of, in the long run, recognizable phases. Thereby unforeseeable visual changes will occur within predictable passages with an own character, among which 'dark light'